XLV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - zaproszenie na warsztaty

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego  w Łodzi zaprasza uczniów (zakwalifikowanych do zawodów pisemnych II stopnia) do udziału w warsztatach z zakresu pracy z tekstem literackim oraz nauki o języku. Cel tych zajęć to doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz przygotowanie do rozwiązania testu językowego podczas zawodów II stopnia. Udział w zajęciach jest bezpłatny (nie zwracamy kosztów podróży, nie zapewniamy wyżywienia, jedynie herbatę i kawę).

XLV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - ZAKWALIFIKOWANI DO ZAWODÓW II STOPNIA

Komunikat w sprawie Olimpiady Polonistycznej

Szanowni Państwo, przypominam, że prace olimpijskie należy przesłać na adres XXVI LO w Łodzi (94-029 Wileńska 22a) lub na adres Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Praktycznego w Łodzi (90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29). Przypominam
o odpowiednim zaadresowaniu koperty i terminie przesyłania prac (do 18 grudnia).

oprac. Danuta Górecka

II Archidiecezjalny Turniej Tenisa Stołowego

Wspólne zdjęcie uczestników
W trakcie zawodów

W sobotę 11 października 2014 roku odbył się Drugi Archidiecezjalny Turniej Tenisa Stołowego, którego organizatorem jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Za jego przebieg odpowiedzialni byli Przewodniczący Wydziału Katechetycznego – ks. Jarosław Pater, Archidiecezjalny Duszpasterz Sportowców – Paweł Miziołek oraz doradcy metodyczni – ks. Michał Pietrasik i p. Grzegorz Zwoliński.

Wizyta niemieckich nauczycieli w Łodzi

Ewa Ciemnicka – konsultant ŁCDNiKP – zaprojektowała i przygotowała wizytę szesnastoosobowej grupy nauczycieli z Niemiec, którzy przybyli do Łodzi na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego. W czasie wizyty niemieckich nauczycieli Ewa Ciemnicka przeprowadziła blok zajęć poświęcony systemowi edukacji w Polsce, wzięła udział w przygotowaniu cyklu obserwacji zajęć lekcyjnych w różnych szkołach, przygotowaniu materiałów dla nauczycieli-gości oraz wyszukaniu szkół, które chciałyby budować partnerstwo ze szkołą niemiecką.

100-lecie Bitwy Łódzkiej

W 2014 r. mija setna rocznica jednej z największych bitew I wojny światowej, która rozegrała się pod Łodzią.!00 lat temu w okolicach Łodzi na przeciw siebie stanęły wojska rosyjskie i niemieckie. Było ok. 800 tyś. żołnierzy. 

200 tyś. z nich zostało tu na zawsze... 

Przypomnijmy o nich młodzieży. Konspekty katechez dla wszystkich poziomów szkół są do pobrania w załącznikach.

 

 

Młodzieżowa Akademia Filozoficzna w roku szkolnym 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym odbyły się już dwa spotkania Młodzieżowej Akademii Filozoficznej,w których uczestniczyli uczniowie łódzkich szkół. We wrześniu byliśmy gośćmi XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi, gdzie Pan Szymon Iwanowski mówiło  różnicach między filozofią uprawianą w minionych stuleciach a filozofią współczesną (Co Ty wieszo filozofii?). W zajęciach uczestniczyły nauczycielki języka polskiego XX LO – Ewa Witkowska i Bożena Bagińska.

Zajęcia przeprowadzone w XXIII LO przez studentów okcydentalistyki

17.10.2014 r. po raz kolejny studenci okcydentalistyki  UŁ  - realizując swój uczelniany projekt -  przeprowadzili w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. J. Tischnera w Łodzi lekcję dla klasy I. Paulina Filipczak, Kamil Bereda, Tomasz Pawlak rozmawiali z uczniami o niezmiennie ważnym

Projekt "Weimar - miasto poetów"

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą projekt "Weimar-miasto poetów", w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15. Mamy nadzieję, że załączone materiały staną się dla nauczycieli zachętą do podejmowania tego rodzaju twórczych przedsięwzięć.

Informacje dotyczące XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Szanowni Państwo, bardzo proszę o zapoznanie się Komunikatem nr 1 dotyczącym XLV Olimpiady Polonistycznej.  Bardzo proszę, aby wszyscy zainteresowani Olimpiadą korzystali ze strony internetowej:

http://www.olijp.pl/?q=node/2128  (tu są tematy etapu szkolnego i wskazówki oraz bibliografia)

http://www.olijp.pl/?q=node/27  (tu znajduje się regulamin Olimpiady)

Strony

Subscribe to PEH RSS