Wpływ wolontariatu na wychowanie dzieci i młodzieży

WebQuest w edukacji religijnej

Prezentacja przedstawiająca wykorzystanie metody WebQuest w edukacji religijnej

Wybrane zagadnienia edukacji religijnej

Kreatywny Katecheta kształci twórczego ucznia

4 czerwca 2009r.w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego, w dwudziestą rocznicę pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów
w Polsce, katecheci Metropolii Łódzkiej zgromadzili się na konferencji Kreatywny katecheta
kształci twórczego ucznia.

Po co filozofia?

Autor artykułu - Zbigniew Zdunowski - uzasadnia potrzebę wdrażania edukacji filzoficznej do praktyki szkolnej.

Dwanaście uśmiechniętych tekstów - zbiór dyktand opracowanych przez dzieci

„Dwanascie uśmiechnietych tekstów” to zbiór dyktand stworzony przez
uczniów z klasy IVa Szkoły Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi.
Młodzież przez cały rok szkolny 2009/2010 uczestniczyła w zajeciach Koła
Językowego. Zbiór ten powstał w wyniku realizacji innowacji pedagogicznej
o charakterze programowo – organizacyjno – metodycznym „Z ortografią za
pan brat”.

Jak czytać wiersze, czyli tworzymy poradnik interpretatora

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum, opracowany przez Annę Balcerską - nauczycielkę Publicznego Gimnazjum nr 7

Mądrej głowie dość dwie słowie...

Podsumowanie konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych z zakresu edukacji humanistycznej w roku szkolnym 2011/2012.

Strony

Subscribe to PEH RSS