Edukacja religijna


Konferencja dla katechetów "Motywowanie uczniów do uczenia się"

11 czerwca 2015 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 i Kształcenia Praktycznego odbyła się konferencja dla katechetów na temat "Motywowanie uczniów do uczenia się". Wzięło w niej udział 30 nauczycieli religii. Celem konferencji było wskazanie takich technik kształcenia, dzięki którym nauczyciel może zmienić swoją pozycję w klasie z osoby przekazującej wiedzę na sojusznika ucznia, aktywnie wspierającego dzieci i młodzież
w procesie uczenia się.

II Archidiecezjalny Turniej Tenisa Stołowego

Wspólne zdjęcie uczestników
W trakcie zawodów

W sobotę 11 października 2014 roku odbył się Drugi Archidiecezjalny Turniej Tenisa Stołowego, którego organizatorem jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Za jego przebieg odpowiedzialni byli Przewodniczący Wydziału Katechetycznego – ks. Jarosław Pater, Archidiecezjalny Duszpasterz Sportowców – Paweł Miziołek oraz doradcy metodyczni – ks. Michał Pietrasik i p. Grzegorz Zwoliński.

100-lecie Bitwy Łódzkiej

W 2014 r. mija setna rocznica jednej z największych bitew I wojny światowej, która rozegrała się pod Łodzią.!00 lat temu w okolicach Łodzi na przeciw siebie stanęły wojska rosyjskie i niemieckie. Było ok. 800 tyś. żołnierzy. 

200 tyś. z nich zostało tu na zawsze... 

Przypomnijmy o nich młodzieży. Konspekty katechez dla wszystkich poziomów szkół są do pobrania w załącznikach.

 

 

VII Archidiecezjalny Turniej Siatkówki

Uczestnicy przed Turniejem
Msza św.

VII Archidiecezjalny Turniej Siatkówki SPORT DROGĄ DO BOGA

rok szkolny 2013/14

 

10 maja 2014 roku w Salezjańskim Liceum i Gimnazjum im. ks. Jana Bosko w Łodzi, odbył się VII Archidiecezjalny Turniej Siatkówki dla gimnazjalistów pod hasłem Sport drogą do Boga. Został on objęty honorowym patronatem przez Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Organizatorem Turnieju jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

I sport może być drogą do Boga

uczestnicy

Sześć lat temu w Wydziale Katechetycznym zrodził się pomysł, aby do wielu działań podejmowanych dla wzrostu duchowego młodzieży gimnazjalnej dołączyć jeszcze jedno, nieco inne, bo mające charakter korelacji religii i sportu.

Strona Wydziału Katechetycznego

Konferencja "Poezja w edukacji religijnej"

Prowadził ks. dr Włodzimierz Kujawin

 

Słowa zostały nadużyte, okaleczone, niektóre z nich zabito. Poezja jest powołana do tego, żeby ocalać słowa.

Ks. Janusz Pasierb, tekst odnaleziony po śmierci Poety

<!--break-->

Integracja międzyprzedmiotowa

Zapraszamy do lektury scenariusza  zajęć  integrujących treści kształcenia z zakresu języka polskiego i religii. 

Wpływ wolontariatu na wychowanie dzieci i młodzieży

WebQuest w edukacji religijnej

Prezentacja przedstawiająca wykorzystanie metody WebQuest w edukacji religijnej

Strony

Subscribe to RSS - Edukacja religijna