Edukacja medialna i filmowa


Teksty kultury w edukacji polonistycznej

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszem zajęć opracowanym przez Panią Katarzynę Buch – nauczycielkę języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 19. Przygotowana przez Panią Katarzynę Buch propozycja metodyczna dotyczy zjawiska intertekstualności i podpowiada, w jaki sposób na lekcjach języka polskiego pracować z różnymi tekstami kultury - animacją i utworem muzycznym (balladą).

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ "LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE"

Zapraszamy uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych do uczestnictwa w III edycji konkursu  Literatura i film w USA. Młodzież  pisze eseje, organizowanego przez XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz American Corner w Łodzi.

Dlaczego warto oglądać z dziećmi filmy?

Warto, a nawet trzeba oglądać z dziećmi filmy. Obraz filmowy towarzyszy im od najmłodszych lat. Film jest jednym z najważniejszych mediów kształtujących postawę młodego człowieka, jego stosunek do świata, innych ludzi, samego siebie. Sprzyja rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, ciekawości poznawczej, wrażliwości, aktywnych postaw społecznych. Oglądanie z dziećmi mądrych, wartościowych filmów często pozwala uczniom rozpoznać i rozwiązać własne problemy, podjąć decyzję, może motywować do działania, wspierać.

Zaproszenie na zajęcia filmowe

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych edukacją filmową, przede wszystkim  nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze, nauczycieli-bibliotekarzy, do udziału w zajęciach „Między słowem a obrazem.

Rzeczywistość i mit... Scenariusz o Powstaniu Warszawskim

Zapraszamy do lektury scenariusza Rzeczywistość i mit… Jak Powstanie Warszawskie przedstawiane jest w różnych tekstach kultury? opracowanego przez Panią Ewę Klonowską – nauczycielkę języka polskiego i edukatora filmowego – z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. W prezentowanym scenariuszu w ciekawy i funkcjonalny sposób wykorzystany został film Andrzeja Munka z 1957 r. Eroica. Warto pamiętać, że wdrażana aktualnie w szkołach podstawa programowa nakłada na nauczycieli obowiązek zapoznania uczniów

Postać Ireny Sendlerowej w filmie Marii Nockowskiej "Wróżka z getta"

Scenariusz lekcji języka polskiego opracowany z myślą o uczniach II klasy gimnazjum z wykorzystaniem filmu dokumentalnego "Wróżka z getta". Scenariusz przygotowawała Pani Alina Wnuk (Publiczne Gimnazjum nr 27 w Łodzi) podczas warsztatów "Edukacja filmowa we współczesnej szkole".

Edukacja filmowa we współczesnej szkole

W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 Pracownia Edukacji Humanistycznej zorganizowała warsztaty EDUKACJA FILMOWA WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych filmem. Podczas zajęć, które prowadziły Danuta Górecka i Jolanta Bielecka – konsultanci ŁCDNiKP, dyskutowano o sposobach wykorzystania filmu w praktyce szkolnej (w świetle wymagań nowej podstawy programowej), o ogólnopolskim projekcie FILMOTEKA SZKOLNA i różnych aspektach edukacji filmowej. Oto lista wybranych tematów:

 

Subscribe to RSS - Edukacja medialna i filmowa