VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych

Sprawozdanie z VIII Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych Teatralne spotkania z mitologią.

VII Konkurs Języka Polskiego "Wędrówki z ortografią"

Sprawozadanie z przeprowadzenia VII Konkursu Języka Polskiego Wędrówki z ortografią.

Konferencja dla katechetów "Motywowanie uczniów do uczenia się"

11 czerwca 2015 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 i Kształcenia Praktycznego odbyła się konferencja dla katechetów na temat "Motywowanie uczniów do uczenia się". Wzięło w niej udział 30 nauczycieli religii. Celem konferencji było wskazanie takich technik kształcenia, dzięki którym nauczyciel może zmienić swoją pozycję w klasie z osoby przekazującej wiedzę na sojusznika ucznia, aktywnie wspierającego dzieci i młodzież
w procesie uczenia się.

Wyniki konkursów poświęconych twórczości Hemara (2015)

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z wynikami  V Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Hemara” i Konkursu Wokalnego „Śpiewamy Hemara” w roku szkolnym 2014-2015.

Zajęcia interdyscyplinarne - język polski i język angielski

13 kwietnia 2015 w Publicznym Gimnazjum nr 32 nauczycielka języka polskiego pani Anna Kułak - Kułakowska i nauczycielka języka angielskiego pani Marta Mielczarek przeprowadziły zajęcia interdyscyplinarne w klasie drugiej na termat  Z frazeologią za pan brat -  poznajemy idiomy jako przykład związków frazeologicznych. (On easy terms with phraseology – idioms as examples of phraseological collocations).

Konkursy poświęcone twórczości Hemara

Zaintereowanych udziałem w konkursach artystycznych zapraszamy do zapoznania się z regulaminami  konkursów Mówimy Hemara Śpiewamy Hemara.

Eliminacje ustne - XLV OLiJP

 

Zapraszam do zapoznania się z Komisjami, które przeprowadzać będą eliminacje ustne. Każdej Komisji (a są trzy Komisje) przyporządkowani są zdający.  Przypominam, że zawody rozpoczynają się 7 marca ( w sobotę) o godz. 9.00. Uczniowie zakwalifikowani do części ustnej Olimpiady zdają
w kolejności  zaproponowanej na liście.  Miejsce elimancji ustnych - XXVI LO w Łodzi (ul. Wileńska 22a)

Wyniki części pisemnej zawodów okręgowych XLV OLiJP

Zapraszam  do zapoznania się z wynikami części pisemnej eliminacji okręgowych. Do części ustnej zakwalifikowało się 20 osób. Pozostałych 26 uczniów nie otrzymało wymaganej przez Regulamin liczby punktów i niestety, ich udział w Olimpiadzie zakończył się. Zainteresowanych bardzo proszę o przeczytanie Regulaminu Olimpiady. Znajdziecie tam Państwo wiele przydatnych informacji dotyczących możliwości zapoznania się z pracami, procedur odwoławczych i specyfiki części ustnej zawodów okręgowych.

Informacja dotycząca wyników zawodów okręgowych

Uprzejmie informuję, że w piątek 20 lutego spotyka się Komitet Okręgowy OLiJP w Łodzi, by zatwierdzić wyniki zawodów okręgowych (II stopnia). Wyniki zostaną opublikowane na stronie Pracowni Edukacji Humanistycznej (ŁCDNiKP) po godzinie 22.00 w piątek (20 lutego) lub w sobotę do południa (21 lutego).  W poniedziałek zamieszczę wyniki na oficjalnej stronie OLiJP. Bardzo proszę o cierpliwość.

       Danuta Górecka (Sekretarz Komitetu Okręgowego OLiJP w Łodzi)

XLV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - zawody II stopnia

 Informuję uczniów zakwalifikowanych  do zawodów II stopnia, że zawody okręgowe  odbędą się 14 lutego 2015 r. w  XXVI LO w Łodzi (ul. Wileńska 22a). Początek - godzina 9.30. Proszę pamiętać o dokumencie potwierdzającym tożsamość.  W przerwie między dwiema częściami zawodów II stopnia uczestnicy Olimpiady będą mogli skorzystać z posiłku (kanapek i herbaty). Komitet Okręgowy nie zwraca kosztów dojazdu.

Strony

Subscribe to PEH RSS