Kształcenie językowe


Zajęcia interdyscyplinarne - język polski i język angielski

13 kwietnia 2015 w Publicznym Gimnazjum nr 32 nauczycielka języka polskiego pani Anna Kułak - Kułakowska i nauczycielka języka angielskiego pani Marta Mielczarek przeprowadziły zajęcia interdyscyplinarne w klasie drugiej na termat  Z frazeologią za pan brat -  poznajemy idiomy jako przykład związków frazeologicznych. (On easy terms with phraseology – idioms as examples of phraseological collocations).

Wizyta niemieckich nauczycieli w Łodzi

Ewa Ciemnicka – konsultant ŁCDNiKP – zaprojektowała i przygotowała wizytę szesnastoosobowej grupy nauczycieli z Niemiec, którzy przybyli do Łodzi na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego. W czasie wizyty niemieckich nauczycieli Ewa Ciemnicka przeprowadziła blok zajęć poświęcony systemowi edukacji w Polsce, wzięła udział w przygotowaniu cyklu obserwacji zajęć lekcyjnych w różnych szkołach, przygotowaniu materiałów dla nauczycieli-gości oraz wyszukaniu szkół, które chciałyby budować partnerstwo ze szkołą niemiecką.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE”

Finaliści konkursu i jego pomysłodawczyni Barbara Matusiak

3 marca 2014 w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi odbył się finał pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Literatura i Film w USA – Młodzież pisze eseje”. Konkurs wymyśliły i zorganizowały: amerykanistka dr Grażyna Zygadło z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, alumna programu Voluntary Visitors Barbara Matusiak z XV LO i anglistka Aneta Jachimowska z ŁCDNiKP

Subscribe to RSS - Kształcenie językowe