XLIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Komitet Okręgowy OLiJP w Łodzi ma nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabraknie uczniów chętnych do zgłębiania wiedzy humanistycznej i zmierzenia się z olimpijskimi wyzwaniami, do czego na pewno zachęcą nauczyciele języka polskiego. Olimpiada Polonistyczna to nie tylko konkurs przynoszący zwycięzcom wymierne efekty w postaci zwolnienia z egzaminów, ale również intelektualna podróż i duchowa przygoda.

I sport może być drogą do Boga

uczestnicy

Sześć lat temu w Wydziale Katechetycznym zrodził się pomysł, aby do wielu działań podejmowanych dla wzrostu duchowego młodzieży gimnazjalnej dołączyć jeszcze jedno, nieco inne, bo mające charakter korelacji religii i sportu.

Strona Wydziału Katechetycznego

Konkursy w XXV LO

Konferencja "Poezja w edukacji religijnej"

Prowadził ks. dr Włodzimierz Kujawin

 

Słowa zostały nadużyte, okaleczone, niektóre z nich zabito. Poezja jest powołana do tego, żeby ocalać słowa.

Ks. Janusz Pasierb, tekst odnaleziony po śmierci Poety

<!--break-->

Integracja międzyprzedmiotowa

Zapraszamy do lektury scenariusza  zajęć  integrujących treści kształcenia z zakresu języka polskiego i religii. 

Konkurs Etyczny w XXVI LO w Łodzi

Zapraszamy do zapoznania się z relacją o innowacyjnym przedsięwzięciu z zakresu edukacji filozoficznej realizowanym w roku szkolnym 2012/2013 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi.

Z prac nad doskonaleniem systemu edukacji humanistycznej

Artykuł o nowatorskich działaniach Pracowni Edukacji Humanistycznej

Postać Ireny Sendlerowej w filmie Marii Nockowskiej "Wróżka z getta"

Scenariusz lekcji języka polskiego opracowany z myślą o uczniach II klasy gimnazjum z wykorzystaniem filmu dokumentalnego "Wróżka z getta". Scenariusz przygotowawała Pani Alina Wnuk (Publiczne Gimnazjum nr 27 w Łodzi) podczas warsztatów "Edukacja filmowa we współczesnej szkole".

Edukacja filmowa we współczesnej szkole

W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 Pracownia Edukacji Humanistycznej zorganizowała warsztaty EDUKACJA FILMOWA WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych filmem. Podczas zajęć, które prowadziły Danuta Górecka i Jolanta Bielecka – konsultanci ŁCDNiKP, dyskutowano o sposobach wykorzystania filmu w praktyce szkolnej (w świetle wymagań nowej podstawy programowej), o ogólnopolskim projekcie FILMOTEKA SZKOLNA i różnych aspektach edukacji filmowej. Oto lista wybranych tematów:

 

Strony

Subscribe to PEH RSS