Kontakt

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
 
faks: (42) 678 07 98
 

kierownik

Danuta Górecka: dgorecka@wckp.lodz.pl

 

konsultanci i doradcy

Jolanta Bielecka: jbielecka@wckp.lodz.pl

Elżbieta Bytniewska: ebytniewska@wckp.lodz.pl

Aldona Danielewicz - Malinowska: malinowska.aldona@gmail.com

Włodzimierz Glamaciński: glamacinski@voila.fr

Aneta Jachimowska: ajachimowska@wckp.lodz.pl

Sławomir Jaraszkiewicz: sjaraszkiewicz@wckp.lodz.pl

ks. Michał Pietrasik: ksmp@o2.pl

Katarzyna Stępień: kstepien@wckp.lodz.pl

Ewa Sztombka: sztombkae@wp.pl

Irena Wolska: wolska.i@interia.pl

Grzegorz Zwoliński: zwolinski_g@tlen.pl