Szybkie informacje i komunikaty

Tytuł Adresaci
Jak uczyć nowocześnie? - narzędzia krytycznego myślenia w praktyce szkolnej. Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół.
VII Konkurs Języka Polskiego "Wędrówki z ortografią" Nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze ze szkół podstawowych.
Uczestnicy eliminacji rejonowych Konkursu Ojczyzny Polszczyzny - część pisemna Opiekunowie uczestników eliminacji rejonowych Konkursu Ojczyzny Polszczyzny.
Test diagnostyczny z języka angielskiego dla szóstoklasisty nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH PROJECTS 190 nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych dzielnicy Łódź - Górna
Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów artystycznych "Odczarować i zaczarować edukację artystyczną" nauczyciele muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze
Konferencja dla nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych. Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych.
Jak rozpoznawać i wspierać potencjał rozwojowy ucznia zdolnego? Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół.
JAK SKONSTRUOWAĆ WŁASNY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH LUB POZASZKOLNYCH? Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół.

Strony