Rzeczywistość i mit... Scenariusz o Powstaniu Warszawskim

Zapraszamy do lektury scenariusza Rzeczywistość i mit… Jak Powstanie Warszawskie przedstawiane jest w różnych tekstach kultury? opracowanego przez Panią Ewę Klonowską – nauczycielkę języka polskiego i edukatora filmowego – z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. W prezentowanym scenariuszu w ciekawy i funkcjonalny sposób wykorzystany został film Andrzeja Munka z 1957 r. Eroica. Warto pamiętać, że wdrażana aktualnie w szkołach podstawa programowa nakłada na nauczycieli obowiązek zapoznania uczniów
z wybranymi filmami polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego). Przygotowany przez Panią Ewę Klonowską scenariusz może polonistom w realizacji tego zadania pomóc.