Wyniki zawodów okręgowych części pisemnej XLVI OLiJP

Zapraszam uczestników zawodów okręgowych do zapoznania się z wynikami części pisemnej.  Przypominam, że według regulaminu 

"Do części ustnej zawodów II stopnia dopuszcza się uczestników, którzy uzyskali z testu co najmniej 20 punktów, a z pracy pisemnej – co najmniej 40 punktów. W wyjątkowych wypadkach można dopuścić ucznia, który otrzymał z testu nie mniej niż 16 punktów, jeśli za pracę pisemną otrzymał co najmniej 48 punktów". 

 

Danuta Górecka

(Sekretarz Komitetu Okręgowego w Łodzi)