Warsztaty dla uczestników XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Serdecznie zapraszam wszystkich uczestników XLVII Olimpiady Literatury i Jezyka Polskiego na warsztaty językoznawcze i literaturoznawcze, zorganizowane przez ŁCDNiKP wspólnie z Komitetem Okręgowym OLiJP. 

Danuta Górecka (Sekretarz Komitetu Okręgowego OLi JP w Łodzi)