Matura z języka polskiego 2015 - nowa formuła zadań

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego łódzkich szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych zmianom
w egzaminie maturalnym z języka polskiego. Szkolenie obejmuje dwa moduły (dwa spotkania) – 2 x 4 godziny dydaktyczne, odbywać się będzie cyklicznie w ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29)w godz. 15.30 – 18.30. Będziemy pracować w grupach trzydziestoosobowych. O zakwalifikowaniu do grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń. Koszt szkolenia – 10 zł. Tematyka spotkań:

·        Moduł I. :  Współczesne metodologie literaturoznawcze. Teoria interpretacji. Szkolne metody, techniki, sposoby pracy z tekstem poetyckim. Jak pisać rozprawkę interpretacyjną?

·        Moduł II. :  Wprowadzenie do czytania tekstów ikonicznych. Modele czytania tekstów kultury. Wybrane metody, techniki pracy z tekstami kultury. Nowe typy zadań (matura ustna).                                      

Poniżej publikujemy listy osób zapisanych na spotkania listopadowe (grupa I) i grudniowe (grupa II). O następnych terminach warsztatów będziemy nauczycieli informować. 

Danuta Górecka, Ewa Sztombka