Konkurs na scenariusz zajęć o Julianie Tuwimie "Ach tworzyć, tworzyć! Słów dobierać…." (dla nauczycieli wszystkich typów szkół)

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół do wzięcia udziału w konkursie Ach tworzyć, tworzyć! Słów dobierać…, który ogłoszony został 5 czerwca 2013 r. w trakcie konferencji Różne twarze Juliana Tuwima. Przypominamy, że  zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie scenariusza zajęć (mogą to być również scenariusze zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych) z wykorzystaniem metod aktywizujących, poświęconych twórczości łódzkiego poety. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.