Integracja międzyprzedmiotowa

Zapraszamy do lektury scenariusza  zajęć  integrujących treści kształcenia z zakresu języka polskiego i religii. 
Załączniki: